Csúszás vs Csúszás

Mind a diák, mind a keresztek a tárgy anyagtudományi területébe esnek. Az anyagtudomány egy tudományos terület, amely az anyag tulajdonságaival foglalkozik a tudományban és a műszaki tudományban. Ez a mező a molekuláris szintű anyag szerkezete és makro-szintű tulajdonságai közötti összefüggést is vizsgálja. Mivel az anyagtudomány az anyaggal foglalkozik, az alkalmazott fizika és kémia elemei vannak ezen a területen. Az anyagtudomány a kriminalisztika és a hibanalízis része.

A terepen gyakran használnak szokásos anyagokat, például fémötvözeteket, polimereket, kerámiákat, műanyagokat, üveg- és kompozit anyagokat.

Minden anyagnak megvan a maga ereje. Ha azonban túl sok a stressz az anyagon, akkor az anyag szerkezete torzul és az eredeti alak megváltozik. Ezt az anyagot "kudarcnak" tekintjük. Az anyaghiány leírható úgy, hogy eltolódás vezet elcsúszáshoz.

A csúszást úgy definiálják, mint "egy folyamat, amelynek során a műanyag áramlása fémekben vagy kristálysíkokban zajlik, és a síkok egymás fölé tolódnak".

Ennek oka a csúszási síkok mentén történő csúszás. Diszlokáció előfordulhat az anyag terhelése miatt. Megfelelő feszültség alkalmazása után a diszlokáció egy adott kristályos síkban (más néven csúszósíkoknak) történik, beleértve a sík irányát és tájolását. A csúszás a csúszási rendszernek nevezett környezetben is megtörténik, amely a csúszási sík és a csúszási irány (vagy kristálylográfiai irány) kombinációja. A csúszásmérő rendszer meghatározza, hol vannak a mozgó diszlokációk és hová mennek.

Mivel az anyagban sok diszlokáció hatására a csúszás végül plasztikus deformációt okoz magában az anyagban. Ez azonban lehetővé teszi törés nélküli deformációt. Mivel az egyes érintkezők eltörnek az elmozdulás elmozdításához, új kapcsolatok jönnek létre a csúszási folyamat során. A folyamat által okozott deformáció visszafordíthatatlan.

Másrészt a keresztirányú csúszás a csavar csúszása, amely a csúsztatól a csúszó síkig mozog. A második sík rezgési stresszt kap, és a diszlokáció lehetővé teszi annak áthaladását. A kristály jellemzése vagy jellemzése a plasztikus deformáció és a hővisszanyerés után is.

Az ütközések akkor fordulnak elő, amikor a csavarváltás megváltoztatja a repülőgépet. A csavar elválasztása az első síkban szűkebb és "meghajlítva" az új síkhoz. A szerkezetek a csavaros elválasztás mentén is mozognak. Mivel a csavar elmozdulása merőlegesen eltolódik az alkalmazott feszültségtől az új csúszási sík mentén, ez levágja a második csúszási sík felső és elülső részét vagy felét.

Magas hőmérsékleten a kristálytisztítás gyakran előfordul. A keresztcsúszás látható egy TEM-en vagy egy elektronmikroszkóppal deformált kristályfelületen.

A kereszteződések gyakran megtalálhatók az alumíniumban és a testben található köbös fémekben.

A csúszások és keresztek eredménye plasztikus deformáció.

Összefoglaló:

1. Az anyagtudomány területe magában foglalja mind a klipeket, mind a cipőket.

2.Az anyagot túlzott terhelés esetén, amely ezt a diszlokációt okozza. Ezen diszlokációk viselkedését csúszásnak nevezik, amely plasztikus deformációt okoz.

3. A csúszás és a keresztcsúszás az adott anyag stresszének eredménye.

4. A csúszás azonban pontosabb, mivel magában foglalja a csavar-elmozdulást, a specifikus elmozdulást.

5. A metszéscsúszás csavar-elmozdulásoknál fordul elő, különösen a csúszáshoz képest, amely előfordulhat a széleken vagy a vegyes diszlokációban.

6. A csúszási folyamat megszakad, és amikor ez megtörténik, az anyag kötését képezi. A folyamat elindulása után nem vonható vissza.

IRODALOM