GCF vs LCM

A GCF és az LCM két fontos fogalom, amelyeket a junior matematika órákon tanítanak. Ez a matematika fontos fogalma, amelyet még a későbbi osztályokban is használnak nagyobb, szigorúbb kérdések megválaszolására, ami feltétlenül szükségessé teszi annak megértését, hogy mit jelent ez a két kifejezés, és mi a különbség a kettő között.

GCF

Más néven a legnagyobb közönséges tényezőt jelenti, amely azt a legnagyobb tényezőt jelenti, amely két vagy több szám közös. Ez az összes elsődleges tényező szorzata, amelyeknek ezek a számok közös. Lássuk ezt egy példával.

16 = 2x2x2x2

24 = 2x2x2x3

Mindkét számban három 2 közös, tehát a GCF 2x2x2 = 8 lenne

LCM

A legalacsonyabb közös többszörös megértéséhez tudnunk kell, hogy mi a többszörös. Ez egy szám, amely 2 vagy több szám többszöröse. Például, ha 2 és 3 a számokat adták meg, akkor 0, 6, 12, 18, 24…. a két szám szorzata.

Egyértelmű, hogy a Least Common Multiple a legkisebb szám (a nulla kivételével), amely a két szám szorzata. Ebben a példában természetesen 6.

Az LCM a legkisebb egész szám is, amelyet mind a megadott számokkal el lehet osztani. Itt,

6/2 = 3

És 6/3 = 2.

Mivel a 6 osztható 2-vel és 3-mal is, ez a 2-es és 3-as LCM.

A GCF és az LCM közötti különbség magától értetődő. Míg a GCF a két vagy több szám tényezői között megosztott legnagyobb szám, az LCM a legkisebb szám, amely mind a (vagy több) számmal osztható. A LCM vagy a 2 vagy annál nagyobb számú GCF megtalálásához ezeket faktorizálni kell.