Az aktin és a miozin közötti fő különbség az, hogy az aktin vékony, rövid szálakként létezik, míg a miozin vastag, hosszú szálakként létezik az izomrostok myofibrilliben.

Az aktin-miozin összehúzódó rendszer az összes izomszövet fő összehúzódó rendszere, és a két fehérje - az aktin és a miozin - kölcsönhatásain alapul. Ezenkívül ez a két fehérje izomszálként létezik, és társulásuk elsősorban az izmok mozgásáért felelős.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Áttekintés és a legfontosabb különbség
2. Mi az aktin?
3. Mi az a miozin?
4. Az aktin és a miozin hasonlóságai
5. Összehasonlítás - Actin vs Myosin táblázatos formában
6. Összegzés

Mi az Actin?

Az izomrostokban az aktin a legszélesebb fehérje és felelős az izmok összehúzódásáért. Két különálló formában létezhet a cellában. Ezek globális aktin (G-aktin) vagy fonalas aktin (F-aktin). A G-aktin egy ≈43kDa fehérje, amely kötődik az ATP-hez és polimerizálódik, miközben az F-aktin filamentumoknak nevezett mikroszálakat képeznek. Az F-aktin szálak pozitív (+) és negatív (-) végűek. Mindkét vég nagyon dinamikus, de különböző be- és kikapcsolási sebességgel rendelkeznek; a szálak növekedése elsősorban a pozitív végén fordul elő, mivel sokkal nagyobb a bekapcsolási sebessége.

Az aktin filamentumok erősen térhálósodnak és olyan fehérjékkel kötődnek, mint például az α-aktin, hogy növeljék szerkezeti integritását. A celluláris aktinhálózat rendkívül dinamikus természetének köszönhetően az aktinnal kölcsönhatásba lépő fehérjéknek köszönhetően elősegítik annak összeállítását, stabilizálását és szétszerelését.

Mi a Myosin?

A miozinok az aktinnal kapcsolatos motoros fehérjék családját képezik. Az aktin-miozin komplexek generálják a sejtek erőit, amelyeket a sejtek összehúzódásában és migrációjában használnak. A miozinok nagy része (+) végmotorok, azaz aktin filamentumok mentén mozognak a (+) vég felé. Különböző típusú miozinok léteznek, és mindegyik részt vesz bizonyos sejtfunkciókban. A miozin „nehéz láncai” egy vagy több fej, nyak és farok doménből állnak.

Funkcionálisan a miozinok az aktinszálak térhálósításával is erősítik az aktinhálózatot. A miozin az ATP-t használja az energia előállításához; így elindítja az izom összehúzódását azáltal, hogy fejét az aktinrost felé kényszeríti. Egy miozin molekula körülbelül 1,4 pN erőt termel, amikor megváltoztatja a megerősítést.

Milyen hasonlóságok vannak az aktin és a miozin között?


  • Az aktin és a miozin két olyan fehérje, amely szálakként létezik.
    Ezek jelen vannak az izomsejtekben.
    Az izmok összehúzódása az aktin és a miozin kölcsönhatásának és ezek társulásának eredménye.
    Emellett hosszirányban el vannak helyezve a miofibrillákban.

Mi a különbség az aktin és a miozin között?

Az aktin szálak vékonyak, rövid szálak és a miozin szálak vastag, hosszú szálak. Tehát ezt vehetjük kulcsfontosságú különbségként az aktin és a miozin között. Ezen kívül az aktin filamentumok két formában fordulnak elő: monomer G-aktin és polimer F-aktin. Mivel a miozin molekula két összetevőből áll: farok és fej. A farok nehéz meromyosinből (H-MM), a feje pedig könnyű meromyosinből (L-MM) áll. Tehát ez egy másik különbség az aktin és a miozin között.

Ezenkívül az aktin és a miozin közötti további különbség az, hogy az aktin mind az A, mind az I sávokat képezi, míg a miozin csak A sávokat képez (A-sáv képezi a miofibrill sötét anizotróp sávját, az I-sáv pedig a myofibril könnyű izotrop sávját). Ezen felül az ATP csak a miozin „fejéhez” kötődik, és nem kötődik az aktinhoz. Ezen túlmenően, az aktinnel ellentétben, a miozin az ATP-kötés révén erőt hoz létre az izmok összehúzódásának kezdeményezése érdekében. Ezért ez is különbség az aktin és a miozin között.

Az aktin és a miozin közötti különbségről szóló infographic alatt további különbségek találhatók mindkettő között.

Különbség az aktin és a miozin-táblázatos forma között

Összegzés - Actin vs Myosin

Az aktin és a miozin az izomsejtekben kétféle fehérje. Az aktin vékony és rövid filamentumokat készít a myofibrillumokban, míg a myosin vastag és hosszú filamentumokat hoz létre. Mindkét típusú proteinszál felelős az izmok összehúzódásáért és mozgásáért. Kölcsönhatásba lépnek és segítenek az izmok összehúzódásában. Ráadásul viszonylag több aktinszál van jelen az izomrostokban. Ezenkívül az aktin filamentumok összekapcsolódnak a Z vonalakkal és a H zónákba csúsznak, ellentétben a miozin filamentumokkal. A miozin szálak azonban kereszthidakat képeznek, ellentétben az aktin szálakkal. Ez tehát összefoglalja az aktin és a miozin közötti különbséget.

Referencia:

1. Cooper, Geoffrey M. „Aktin, miozin és sejtmozgás.” Jelenlegi neurológiai és idegtudományi jelentések, Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Orvostudományi Könyvtára, 1970. január 1., elérhető itt.

Kép jóvoltából:

1. „F-aktin szálak szívizomsejtekben” a Ps1415 által - Saját munka (CC BY-SA 4.0) a Commons Wikimedia segítségével
2. Jeff16 “aktin-miozin” - Saját munka (CC BY-SA 4.0) a Commons Wikimedia segítségével